Her gün gelişerek farklı tedavi yöntemlerinin araştırıldığı, hastalıklara karşı daha etkili sağlık yöntemlerinin buluşlarına imza atıldığı bir çağda, uzman olduğum alanlarda sürekli gelişmemi sağlayan eğitim hayatım;

OKUL EĞİTİMİ

 • İlk ve Orta Öğretim
  ANKARA / SALİHALPTEKİN İLK ÖĞRENİM OKULU VE ANKARA / AYRANCI LİSESİ
 • Üniversite
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık İhtisası
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KURS VE EĞİTİMLER

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ (TÜP BEBEK) EĞİTİM SERTİFİKASI ALINMIŞTIR.
 • FONKSİYONEL TIP AKADEMİSİ-FONKSİYONEL TIP EĞİTİMLERİ SONRASI SINAVDA BAŞARI ELDE EDİLMİŞTİR.
 • GETAT SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE FONKSİYONEL TIP EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYIP SINAVINDA BAŞARILI OLUP SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANILDI.
 • SAĞLIK  BAKANLIĞI ONAYLI GETAT KLİNİK HİPNOZ AKADEMİSİ-KLİNİK TEMEL HİPNOZ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI GETAT KUPA VE HACAMAT KURSUNU BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
 • GENİTAL ESTETİK VE LASER EĞİTİMLERİ ALINMIŞTIR.

YAYINLAR VE TEZ ÇALIŞMALARIM

 • İMMUNOHİSTOCHEMİCAL LOCALİZATİON OF ENDOTHELİN 1İN HUMAN PLACENTA FROM NORMAL AND GROWTH RESTRİCTED PREGNANCİES
 • MATERNAL AND FETAL PLASMA ENDOTHELİN LEVELS İN İNTRAUTERIN GROWTH RESTRICTION:RELATİON TO UMBLİCAL ARTERYDOPPLER FLOW VELOCİMETRY
 • DETECTION OF HELİKOBACTER PYLORI SEROPOSİTIVITY IN HYPEREMESIS GRAVIDARUM AN CORRELATION WITH SYMPTOMS